DAO Centrum,
bij het ACVO Health Centrum
U vindt ons
 • Facebook Metallic
 • LinkedIn Metallic
 • Google Metallic

© 2013 by Patrick Claes, DAO Centrum. All rights reserved.

naast het ACVO Health Centrum
 

DAO-Centrum
Turnhoutsebaan 30

B- 2390 Oostmalle

www.dao-centrum.be

dao-centrum@live.be

 

© Music by Anja Caers.

Familieopstellingen

Waarom heb ik zo weinig energie/ zo vaak hoofdpijn/ steeds darmklachten?

Waarom kan ik geen rust vinden of zo slecht genieten?
Waarom heb ik de behoefte om te drinken/vreemd te gaan/...

Waarom heb ik zo weinig zin in intimiteit?

Waarom lukken relaties nooit?

Waarom kan ik geen grenzen stellen?

Waarom loopt het toch zo moeilijk in ons gezin?

(huilbaby, ADHD, leermoeilijkheden,...)

Wat we 'erven' van onze voorouders

Of we het willen of niet… ons gezin, onze familie en onze voorouders spelen een veel grotere rol in ons leven dan we vaak beseffen. We hebben niet enkel de ogen van mama of het doorzettingsvermogen van papa meegekregen. Naast fysieke kenmerken en karaktertrekken kregen we ook onzichtbare ladingen, patronen en overtuigingen mee. 

 

Vermoedelijk kreeg jij bepaalde waarden en normen mee uit je opvoeding. Sommige waarden nam je vast onbewust over en gaf je misschien als vanzelfsprekend door aan je kinderen. Anderen veranderde je bewust of pasten gewoon niet meer bij de huidige tijdsgeest. Toch draag je vaak onbewust nog vanalles met je mee, waar je nooit bij stilstond. 

 

Zo zien we dat bepaalde gedragingen van generatie op generatie verdergezet worden. En dat het niet altijd vanzelfsprekend is om deze te veranderen. Hoe verklaar je anders dat bijvoorbeeld misbruik zich vaak van generatie op generatie blijft herhalen? Maar ook andere patronen zoals ‘niet voor jezelf durven opkomen’ of ‘uitstelgedrag’ (en zoveel ander gedrag) kunnen moeilijk te doorbreken zijn als ze thuishoren in jouw familie(systeem).

 

Als jij moeilijkheden ondervindt om ongewenste patronen te doorbreken, dan is er vaak meer aan de hand en is het goed om eens een kijkje te gaan nemen in jouw familiesysteem. 

Jouw familiesysteem

 

Vanaf het moment van je conceptie, vanaf de samensmelting van de zaadcel van je biologische vader en de eicel van je biologische moeder, maak jij deel uit van het grote familiesysteem van je ouders en voorouders. Zelfs indien je je familie nooit gekend hebt, of wanneer jij geen enkel contact meer hebt met je familieleden, blijf jij hiervan deel uitmaken.

 

Zoals alle systemen functioneert ook een familiesysteem optimaal wanneer bepaalde wetmatigheden in balans zijn. Deze wetmatigheden zijn immers universeel. Ze zijn altijd en overal van toepassing. Je hoeft er niet in te geloven, het zijn geen opvattingen. De eerste wetmatigheden werden door Bert Hellinger geformuleerd.

 

Universele wetmatigheden

Hellinger (1925-2019) werkte als psychotherapeut fenomenologisch. Dit betekent dat je alleen die informatie gebruikt die je waarneemt, en niets anders.  Je werkt niet vanuit een model of hypothese, maar alleen met wat je op dat moment waarneemt. Hellinger ontdekte zo patronen in waarnemingen en formuleerde als eerste de universele wetmatigheden die er altijd zijn. Overal. 

 

1: Erbij horen: iedereen heeft recht op een eigen plek. 
 

Hoe spannend was het vroeger niet om je te verplaatsen naar een volgende stoel tijdens de ‘stoelendans’. Je moest immers het risico nemen om je eigen plek te verliezen! Deze wetmatigheid wordt ook vaak ingezet als opvoedmethode. Zo wordt mijn petekindje telkens hij niet flink is afgezonderd in de gang, waar hij op ‘de stoute stoel’ moet gaan zitten. Het erbij mogen horen is de allerbelangrijkste behoefte van een peuter en zodra hij doorheeft wat hij moet doen om er terug bij te mogen horen, stopt het ongewenst gedrag.  Ook voor de ouders (en vooral voor de grootouders) is dit buitensluiten van kinderen emotioneel enorm zwaar. Dit komt omdat dit tegennatuurlijk is. In de natuur hoort alles en iedereen erbij en heeft ook de hysterische peuter een plek binnen het systeem. En dat is niet de stoute stoel in de gang. 

 

Een systeem wil compleet zijn. En eigenlijk is het ook logisch dat iedereen die ooit deel uitmaakte van het systeem en een steentje bijdroeg, erbij hoort.

Als er met een familielid geen contact meer is, dan is dat een open wond, die nooit helemaal goed kan genezen en ook veroorzaakt wordt door de wetmatigheid dat systemen compleet willen zijn.  

 

2: Erkennen wat er is
 

Het systeem voorziet een plek voor iedereen die ooit leefde in jouw familie maar wil ook dat alles wat er gebeurde onder ogen wordt gezien. In moeilijkere tijden waarin onze voorouders trachtten te overleven, was er vaak geen ruimte om traumatische gebeurtenissen onder ogen te zien, laat staan om deze te verwerken. Ze werden dan bij manier van spreken in een potje opgeborgen en zo snel mogelijk ‘vergeten’. Onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden, kunnen in volgende generaties blijven terugkomen tot deze aangepakt worden of zorgen voor onvoldoende flow op een bepaald gebied. Via familieopstellingen is het mogelijk om de orde en het evenwicht van het familiesysteem te herstellen, zodat datgene wat gezien wil worden, ook gezien kan worden. En jij bepaalde ongewenste patronen kan doorbreken.

3: De juiste hiërarchie of ordening
 

Iedere tweeling heeft de vraag ‘wie van de 2 de oudste is’ vast al oneindig vaak moeten beantwoorden. Het verschil tussen beiden is meestal niet meer dan een half uur. En toch voelen we een drang om deze vraag te stellen. In ons onderbewustzijn hebben we een nood om gebeurtenissen en personen te te kunnen ordenen. 

Een ander voorbeeldje: Dirk komt bij mij omdat hij vaak erg onrustig is en zich niet goed in zijn vel voelt. Hij is bereid om via een familieopstelling te kijken naar de oorsprong van zijn klacht. Hij is de oudste uit een gezin van 2 kinderen. Vroeger werd er steeds van hem verwacht dat hij zijn broertje mee op sleeptouw nam. Dit vond Dirk altijd lastig. Hij was nooit een initiatiefnemers en had het gevoel hierdoor vaak zijn ouders teleurgesteld te hebben. Alles viel voor hem echter op zijn plaats toen hij ontdekte dat er voor zijn tijd nog sprake was van een doodgeboren zusje. Wanneer zijn representant in de opstelling de plaats van het tweede kind inneemt van de 3 kinderen, doet het hem zichtbaar goed dat hij gewoon mag volgen en niet langer het voortouw hoeft te nemen. Het lijkt alsof hij zich voor het eerst kan ontspannen. Nadien informeert Dirk me dat hij nu over een nieuwe levenskracht lijkt te beschikken en zich veel beter in zijn vel voelt. 

4: De balans tussen geven en nemen 

 

Alles wat leeft wisselt uit. Zonder uitwisseling die beide kanten uitgaat, is er geen leven mogelijk. Gratis bestaat niet. Want er moet altijd iets voor terugkomen om de uitwisseling gaande te houden. Dit hoeft niet altijd geld te zijn. Als jij een gratis e-book aanvraagt, geef jij daarvoor in ruil je naam en e-mail adres door en wordt je meestal opgenomen in een mailinglijst.

Als er geen balans meer is tussen geven en nemen, zal het systeem zelf de balans in de uitwisseling gaan herstellen, met vaak een staking van de natuurlijke beweging als gevolg.

Als je wilt dat je auto blijft rijden, moet je wel zorgen dat de juiste hoeveelheid brandstof de motor kan bereiken. Bij mensen is dat net zo. 

 

‘Go with the flow’ (of blijf je ‘Ploeteren’)?

 

Wanneer de wetmatigheden in balans zijn, lijkt alles vanzelf te gaan en lijk je gewoon mee te surfen op de golven van het leven. Bij onbalans lijkt het alsof je constant tegengewerkt wordt en je zonder resultaat blijft verder ‘ploeteren’.

Het lijkt of je ter plaatse blijft trappelen. Er is te weinig flow en er ontbreekt beweging. Het ontbreken van beweging gaat tegen de natuur in, en kost dus energie.

Denk maar aan een minuutje ‘planken’. Je kent deze veelgebruikte fitnessoefening vast wel: Je gaat met je buik op de grond liggen, drukt jezelf op en blijft gedurende 60 seconden (zonder beweging) in deze houding. Ongelooflijk hoeveel energie het jou kost om niet te bewegen!

Alles, van het allergrootste (het universum) tot het allerkleinste (protonen, neutronen en electronen) is in beweging. 

We kunnen dus stellen dat onbalans in de wetmatigheden ons als het ware kan blokkeren of een gebrek aan beweging in ons leven kan veroorzaken.

In een familieopstelling gaat het erom de onbalans in deze wetmatigheden te herkennen en herstellen, en op deze manier terug beweging te creeeren als er iets vastzit. 

 

 

Deze oplossingsgerichte methode werd inmiddels al vaak succesvol toegepast om antwoorden te krijgen op belangrijke levensvragen. 

Tijdens een familieopstelling kom je op de meest verbluffende manier tot inzicht over de oorsprong van zaken waar jij nu op vastloopt. 

 

Een familieopstelling kan licht schijnen op de grotere context van het familiesysteem waarmee je verbonden bent. Het verbindt je op diep niveau met de kern van de kwestie en onthult een pad naar transformatie. Een weg om je vrij te maken van oude belemmeringen, in eerbied en in verbinding met je wortels. 

Leren zien dat je slechts een schakel bent in het systeem, in het grote geheel, geeft vaak al veel verlichting en rust. 

 

Hoe werkt een familieopstelling?

 

 

Om deel te nemen aan een familieopstelling, is het niet nodig dat je familie aanwezig is. Een familieopstelling vertrekt vanuit de vraag of wens van 1 persoon. Deze ‘vraagsteller’ licht toe wat voor hem of haar de intentie of bedoeling van de opstelling is en op welk thema hij/zij vastloopt.  

 

Alle andere personen in de groep fungeren als ‘representant’: dit wil zeggen dat ze iemand uit het systeem van de vraagsteller zullen vertegenwoordigen/representeren: bvb de vraagsteller zelf, zijn vader, moeder, ..

De vraagsteller zelf bepaalt in samenspraak met de begeleider wie welke rol toebedeeld krijgt en stelt vervolgens de representanten op in de ruimte: dit gebeurt niet voorbedacht maar spontaan en intuïtief, met de aandacht naar binnen gericht.  Deelnemers aan een opstellingsnamiddag zijn uiteraard steeds vrij om al dan niet in te gaan op een uitnodiging om een rol te representeren. 

 

 

 

Dynamisch proces

 

Wat er dan gebeurt, is telkens opnieuw een grote verrassing. De plaats, de rol en de eigenschappen van de representanten komen als het ware spontaan tot leven, in verbinding met het opgestelde familieveld. Dankzij deze verbinding komt er belevingsinformatie vrij bij deze personen, waar ze zelf niet van hoeven te begrijpen waar deze vandaan komt. Er komt inzicht in de kern van de kwestie. 

 

Een proces ontvouwt zich, vastgeroeste patronen krijgen ruimte en de oorzaak krijgt bestaansrecht. Representanten krijgen een nieuwe plek. Ze krijgen woorden (spontaan of aangeboden) die een helende beweging ondersteunen. Nieuwe inzichten dienen zich aan.... Beweging komt weer op gang. Vaak is dit helende proces onmiddellijk waarneembaar. Een familieopstelling kan echter nog gedurende 6 maanden ‘doorwerken’. 

 

Vraagsteller en mogelijke thema’s

Als vraagsteller is het belangrijk om jouw prangende vraag te stellen en aan te geven wat jij met de opstelling wil bereiken. Een opstelling toont enkel datgene waar jij aan toe bent op dat moment. Elke vraag die jou écht bezighoudt komt in aanmerking. Het kan zijn dat je vooraf inschreef met een bepaalde vraag in gedachten, maar er vlak voor de opstelling een heel ander thema speelt. Voel dan gerust wat er voor jou op dat moment het meest primeert en stel deze vraag voor je opstelling. 

 

De vraag hoeft ook niets met je familie te maken te hebben. Graag geef ik ook nog mee dat een opstelling inzichten geeft over jouw familiedynamiek maar nooit oordeelt. Daders zijn vaak zelf ook slachtoffers en omgekeerd. 

 

Enkele voorbeelden van thema’s die je kan opstellen

·       ​Relatievraagstukken

·       Waarom herhaalt een bepaalde problematiek zich steeds in mijn relaties

·       Hoe komt het dat ik steeds de verkeerde partner kies?

·       Ik voel mij niet gerespecteerd in mijn relatie.

·       De nood om vreemd te gaan.

·       Waarom heb ik zo weinig zin in intimiteit?

·       De betekenis van bepaalde ziektes, klachten of ongemakken. 

·       Waarom heb ik zo vaak hoofdpijn?

·       Gezondheidsklachten

·       intolleranties

·       Problemen ivm gezin/kinderen 

·       ADHD

·       Dyslexie, school- en leerproblemen

·       Grenzen stellen, opvoedingsmoeilijkheden, gedragsprobleemn bij kinderen

·       Huilbaby’s

·       Alle vragen over het eigen functioneren en persoonlijk succes

·       Het opstarten van een zaak

·       Geldproblemen

·       Laag zelfbeeld…

 

Uiteindelijk zal de opstelling toch steeds zodanig evolueren dat datgene aan bod komt, wat er op dat moment in jouw leven nodig is om aangepakt te worden.

 

 

Representant

 

Ook als je zelf geen vraag inbrengt, kunnen familieopstellingen je leven verrijken. Je krijgt de vrijblijvende gelegenheid om mee te voelen in het systeem van de vraagsteller. Vaak verwonder je je hoezeer jouw eigen zoektocht resoneert met de plek waarvoor de opstelling je uitnodigt.

Je wordt meegenomen in de helende beweging die in de opstelling ontstaat. Je vindt er inspiratie voor je eigen groeiproces.

Veel mensen vinden het fijn om de eerste keer deel te nemen als representant om zo het principe van familie-opstellingen te leren kennen....en eens ze het hebben ervaren, staan ze te popelen om zelf vraagsteller te zijn!

 

 

 

Prijs
 

De prijs hangt af van het feit of je inschrijft als vraagsteller of als representant. 

 • Als vraagsteller betaal je 80 euro voor de ganse namiddag, waarvan één opstelling volledig rond jouw thema wordt gewerkt. De andere opstelling(en) ben je representant.

 • Als representant betaal je 40 euro.  Je wordt opgesteld in het familieverhaal van de vraagsteller, maar onderschat niet welke  bijzondere en waardevolle inzichten ook dan onderbewust doorwerken op jouw processen. Je wordt immers niet voor niets uitgekozen om als die bepaalde persoon te figureren.  

 • Voor opstellingen met kinderen is het aangewezen om een afspraak te maken met het hele gezin.
   

 

 

Plaats

 

DAO-Centrum, Turnhoutsebaan 30, Oostmalle

Data

 

 • Zondag 23/2 (10-16u)
   

 • Z​ondag 22/3 (13 - 16u) ​ 
   

 • ​​Zondag 26/4 10-16u
   

 • Zondag 24/5 (13 - 16u) ​  ​​
   

 • ​Zondag 27/9 (13-16u)
   

 • Zondag 29/11 (13-16u)

Graag vermelden bij je aanmelding

 • je naam en voornaam

 • je telefoonnummer

 • of je als vraagsteller of als representant wil inschrijven

Lukt het niet om aan te melden, mail naar dao-centrum@live.be. 

Zijn opstellingen in groep niet zo je ding? 

Voel je veel voor een familie-opstelling maar vind je het niet zo fijn dit met een groep te delen?  Dan kan je ook ook bij Greet terecht voor individuele opstellingen 1 op 1. Een individuele opstelling duurt 1,5 uur en kost 110 euro.