DAO Centrum,
bij het ACVO Health Centrum
U vindt ons
 • Facebook Metallic
 • LinkedIn Metallic
 • Google Metallic

© 2013 by Patrick Claes, DAO Centrum. All rights reserved.

naast het ACVO Health Centrum
 

DAO-Centrum
Turnhoutsebaan 30

B- 2390 Oostmalle

www.dao-centrum.be

dao-centrum@live.be

 

© Music by Anja Caers.

Voedings- en familieopstellingen

Je eet supergezond, maar krijgt er desondanks geen gram af?

Je weet perfect wat gezonde voeding is, maar houdt het nooit lang vol?

Je eet gezond, maar leeft in een constante ‘kramp’ en kan niet echt genieten?

Je bent obsessief met voeding bezig (binge-eten, anorexia, boulemie, …)

Je wil graag bijkomen maar het lukt niet?

...
 

Dan is een voedingsopstelling echt iets voor jou!

 

 

'Elk pondje gaat door het mondje'?

 

Dit wordt weleens gezegd en klopt ook vaak wel.  Maar soms...

Soms lijkt er iets te spelen waardoor jij de controle over je eetgewoonten bent kwijtgespeeld. 

Of misschien weet jij wel zeker dat dit voor jou NIET of 'toch niet helemaal' van toepassing is. 

Zelfs als je erin slaagt om gezond te eten en voldoende te bewegen, krijg je je gewicht niet op peil. Het is duidelijk dat er dan meer speelt.

Jouw familieverhaal...
 

Thema’s zoals eet- en gewichtsproblemen, waar we als individu mee worstelen, vinden meestal hun oorsprong in de familie waarin we zijn opgegroeid. 

Vanaf het moment van conceptie, vanaf de samensmelting van de zaadcel van je vader en de eicel van je moeder, maak jij deel uit van het grote familiesysteem van je ouders en voorouders.

We zijn ons vaak nauwelijks bewust van de werkelijke omvang van de invloed die ons familiesysteem op ons gedrag en dus ook op ons eetgedrag heeft.

Voeding heeft altijd een belangrijke rol gespeeld binnen het familiegebeuren: de gezamenlijke maaltijd is een belangrijk bindmiddel voor het gezin. 

Als foetus ben je volledig afhankelijk van je moeder voor voeding. De hechting met je moeder is van essentieel belang voor je latere omgang met anderen. Op latere leeftijd worden breuken in de moederbinding dan ook weer vaak verhuld met voeding.

Voeding: troost of dekmantel ?
 

Voeding blijkt immers een ideale dekmantel om onaangename gevoelens (zoals pijn, verdriet, angst, onwetendheid, boosheid...) te onderdrukken of te verdoven, een manier om onze emoties even uit de weg te kunnen gaan. Want zo hebben we het vaak ook geleerd.

Als je als kind viel, werd je vast getroost met een snoepje of iets lekkers.

Dus als we op latere leeftijd te kampen hebben met een minder fijne emotie, verlangen we vaak opnieuw naar de troost van het zoete.

Waar heb jij écht honger naar?
 

Sommige mensen hebben nood aan meer kennis over voeding en wat ondersteuning met praktische tips en receptjes.

De meer emotionele eters hebben vaak hulp aan het verbeteren van hun emotionele vaardigheden met voeding.

Maar vaak zie ik ook een ‘eetprobleem’: de cliënt weet goed welke voeding goed voor zijn of haar lichaam is, maar krijgt zijn eetgedrag niet onder controle. Voor mij is dit eetprobleem een wegwijzer om dieper te gaan graven.

De ijsschots in het water
 

Ik maak graag de vergelijking met een ijsschots in het water. In het eerste geval werk ik met het bewuste en het zichtbare: De schots die boven het water uitsteekt.

In het laatste geval blijkt dit onvoldoende. Dan zit er meestal iets klaar, net onder de waterspiegel, wat gezien wil worden.

En als we de grote berg onder het wateroppervlak negeren, lukt dit niet. De berg onder de waterspiegel staat dan voor je onbewuste overtuigingenof misschien deze van je voorouders.

Wanneer er in het verleden onverwerkte gebeurtenissen waren, zullen deze in volgende generaties blijven terugkomen tot deze aangepakt en gezien worden zodat datgene wat gezien wil worden, ook gezien kan worden. 

Als dat gebeurt, heeft je overgewicht of eetstoornis geen taak meer en is deze niet langer nodig. 

Heling op zielsniveau

Een voedingsopstelling werkt tot 6 maanden door op zielsniveau: geef je ziel de tijd om te wennen aan het idee dat bepaalde stukken niets met jou te maken hebben, en dus losgelaten mogen worden.

Een voedingsopstelling kan jouw relatie met voeding helemaal veranderen. Zo kan bijvoorbeeld een onweerstaanbare drang naar zoet geleidelijk verdwijnen. 

Op deze manier worden bepaalde patronen doorbroken, zodat jij kan gaan staan voor wie je écht bent. 

Kan jij zelf voelen welke voeding je lichaam nodig heeft, wanneer je verzadigd bent, wat, hoeveel en wanneer je eet en ook wanneer je hiermee ophoudt. ​​

Voedingsopstellingen

 

Voedingsopstellingen zijn familieopstellingen die ontstaan vanuit een gewichts- of eetprobleem.

Dit is een vorm van contextueel denken, die in West-Europa werd geïntroduceerd door de Duitse psychotherapeut Bert Hellinger.

Voedingsopstellingen verbreden het inzicht over een eet- of gewichtsproblematiek en dragen stevig bij tot gedragsverandering op lange termijn.

Je opsteller, Greet De Reys volgde de jaaropleidingen bij Indra Preiss en Frieda De Saeger en blijft zich hierin verdiepen en specialiseren door het volgen van opleidingen en workshops (bij o.a. Ingrid Dykstra, Hylke Bonnema, Franz Ruppert e.a....).

Je kan zowel individueel als in groep een afspraak maken voor een voedingsopstelling.  

Data


 

zaterdag 19/10 (13-18u30) (*)

zondag 20/10: 10u-17u30 (*)

 

zondag 17/11 wel (13u-16u)
 

zondag 19/1 (13u-16u)
 

zondag 22/3 (13u-16u)
 

zondag 24/5 (13u-16u)

(*) Op 19/10 en 20/10 kan je enkel deelnemen als representant.

Graag vermelden bij je aanmelding

 • je naam en voornaam

 • je telefoonnummer

 • of je als vraagsteller of als representant wil inschrijven

Lukt het niet om aan te melden, mail naar dao-centrum@live.be. 

Individuele opstelling

Opstelling in groep

Prijs
 

De prijs hangt af van het feit of je inschrijft als vraagsteller of als representant. 

 • Als vraagsteller betaal je 80 euro voor de ganse namiddag, waarvan één opstelling volledig rond jouw thema wordt gewerkt. De andere opstelling(en) ben je representant.

 • Als representant betaal je 40 euro.  Je wordt opgesteld in het familieverhaal van de vraagsteller, maar onderschat niet welke  bijzondere en waardevolle inzichten ook dan onderbewust doorwerken op jouw processen. Je wordt immers niet voor niets uitgekozen om als die bepaalde persoon te figureren.  

 • Voor opstellingen met kinderen is het aangewezen om een afspraak te maken met het hele gezin.
   

 

Zijn opstellingen in groep niet zo je ding?  Kies dan voor individuele ondersteuning

Voel je veel voor een familie-opstelling maar vind je het niet zo fijn dit met een groep te delen?  Dan kan je ook ook bij Greet terecht voor individuele opstellingen 1 op 1. Een individuele opstelling duurt 1,5 uur en kost 110 euro. 
Plaats: ACVO-Health Centrum

Een afspraak maken bij Greet De Reys kan via deze link.