Workshops voor kinderen

 

Visie

 

Vandaag de dag worden kinderen aan erg veel prikkels blootgesteld: TV, internet, GSM,  nintendo, I-pad,  digitale schoolborden,… Daarnaast zitten ze ook nog een flink aantal uren stil op school en worden er op cognitief vlak hoge eisen aan hen gesteld.  Reken daarbij nog eens een overaanbod  aan snoep,  frisdrank en kant-en-klare voedingsmiddelen vol  (verslavende) suikers, kleurstoffen en bewaarmiddelen en je beseft dat er verleiding om elke hoek gluurt.

 

Voor veel kinderen -alsook voor hun ouders- is het een hele opgave om zich staande te houden temidden van al deze stimuli en  om te voldoen aan de verwachtingen, het tempo en de energie van onze maatschappij.

 

Jammer genoeg krijgen steeds meer kinderen diagnoses voor steeds nieuwe ‘aandoeningen’, worden ondergebracht onder  noemers als ADHD, ASS, NLD, DCD, Asperger, HSK (hoogsensitief of hooggevoelig kind),…

 

Of we nu  al dan niet akkoord gaan met  deze ‘labels’, het belangrijkste  blijft ons inziens toch dat we onze kinderen met al hun kwaliteiten, gevoeligheden en eigen-aardigheden  trachten te begrijpen en te respecteren.  Dat we samen met een manier zoeken om met hun gevoeligheden  te leren om gaan, dat we hen stimuleren om op hùn tempo  hun talenten te ontwikkelen en hen begeleiden om vol vertrouwen en lekker in hun velletje op te groeien.  

Dat we hen tonen dat fijngevoelig zijn een troef kan zijn maar hen ook beschermen voor overprikkeling.  Dat we hen daarbij normen en waarden bijbrengen, hen duidelijke en liefdevolle grenzen geven en gezonde voeding aanbieden.

 

Meer dan ooit hebben onze kinderen nood aan VOELING krijgen met hun lichaam, met hun omgeving, met de natuur.  Lichaamsbeweging, lichaamscontact, lichaams-bewustzijn. Aarden en in het hier en nu zijn. 

Een kind is immers vooral een voelend wezen, dat gebruik maakt van zijn ganse lichaam, geest en ziel (intuïtie) om de wereld te leren begrijpen en ontdekken.

 

Net daarom is de rode draad in al onze workshops emotioneel en energetisch lichaamswerk, waarbij we het kind aanspreken op heel zijn wezen.  Via diverse oefeningen helpen we kinderen beter in contact te laten komen met het eigen lichaam, hun gevoelens te plaatsen en bovenal vertrouwen te krijgen in hun eigen kunnen.

 

 

Daarvoor ontwikkelen we verschillende workshops voor kinderen