top of page

Privacy

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens ernstig en gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.
Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookie-beleid.  
Je gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht.

DAO-Centrum  PRIVACY VERKLARING 2018

Laatste update: 25mei 2018

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. We  verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

 

Over ons

De website www.dao-centrum.be wordt beheerd door Patrick en Anja Claes-Caers en je persoonsgegevens worden verwerkt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).

Onze gegevens:
Patrick Claes - Anja Caers
Riemstraat 79
2970   Schilde


 

Aard van de persoonsgegevens

 

Voor onze nieuwsbrief wordt je gevraagd  je naam en mailadres op te geven. Voor het contactformulier wordt extra een telefoonnummer gevraagd.
 


 

Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief met je naam en e-mailadres wordt je op de hoogte gebracht van ons cursusaanbod, nieuwe cursussen, reeksen of nieuwe data.  Ook een blog of tips kunnen via deze weg worden gedeeld.  We doen dit alleen met gegevens die we verkregen hebben via het inschrijven in de nieuwsbrief, niet met gegevens die via ons contact- of offerteformulieren binnengekomen zijn.

  • Deze nieuwsbrief wordt maximaal 2 keer per maand verstuurd.

  • Door de gegevens te verstrekken geef je me toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Wij verwerken jouw gegevens dus op grond van artikel 8 sub a en sub b Wbp.

 

Contactformulier/delen persoonsgegevens en informatie

  • Schrijf je in voor een cursus of workshop, dan geven wij je naam, telefoonnummer en/of e-mailadres door aan de docent van je cursus, zodat deze je optimaal kan bereiken bij eventuele dringende zaken (zoals een afgelaste workshop of dergelijke). Je gegevens worden verder niet gedeeld.

  • Wil je contact opnemen met een docent van het DAO-Centrum, dan kan dit ook via het contactformulier. Je mail komt terecht bij de verantwoordelijke van het DAO-Centrum (Patrick Claes) en meteen doorgestuurd naar de docent in kwestie.

  • Soms zijn er zaken die je misschien liever niet via deze weg communiceert. Je mag in dat geval je naam en telefoonnummer opgeven en vragen of de docent je rechtstreeks opbelt. Van zodra deze tijd heeft, zal hij/zij je contacteren.

  •  Je naam, e-mailadres en telefoonnummer die jij invult bij een contactformulier worden niet gebruikt voor nieuwsbrieven of marketingdoeleinden, enkel om een reactie te voorzien of je tijdig te kunnen contacteren wanneer er bijvoorbeeld een les wordt afgelast.  


 

 

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.


 

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Wanneer jij je uitschrijft voor mails, wordt je in het systeem onmiddellijk op niet actief gezet. Je gegevens worden niet automatisch verwijderd. Wens je dat alles verwijderd wordt, stuur dan een mail naar acvo-patrick.claes@telenet.be

 

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren.  Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via dao-centrum@live.be
 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding

bottom of page